Odluka o odabiru ponuditelja ugostiteljskih usluga tijekom manifestacije Kostrensko leto

26. lipnja 2024. | Natječaji | Novosti

Na temelju članka 12. stavak 2. alineja 16. Statuta Centra kulture Kostrena od 28. listopada 2019. godine, izmjene KLASA: 007-01/23-01/1, URBROJ: 2170-22-3-23-4 od 2. veljače 2023. godine i URBROJ: 2170-22-3-23-6 od 18. svibnja 2023. godine, ravnateljica Centra kulture Kostrena dana 25. lipnja 2024. godine donosi

Odluku

Prihvaća se ponuda RK EVENTS j.d.o.o. iz Kraljevice, Fara 24, OIB: 4777851123 na iznos od 260,00 EUR u svojstvu ponuditelja na javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Kostrensko leto“ od 17. lipnja 2024. godine KLASA: 610-01/24-01/02, URBROJ: 2170-22-3-24-5 objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Centra kulture Kostrena dana 17. lipnja 2024. godine.

Obrazloženje

 Centar kulture Kostrena dana 17. lipnja 2024. godine na oglasnoj ploči i web stranicama CKK objavio je javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Kostrensko leto“ od 17. lipnja 2024. godine KLASA: 610-01/24-01/02, URBROJ: 2170-22-3-24-5. Krajnji rok za dostavu ponuda bio je 24. lipnja 2024. godine zaključno do 16 sati. U navedenom roku zaprimljena je jedna ponuda. Ponudu je ocijenila ravnateljica Centra kulture Kostrena kao pravovremenu i potpunu. Obzirom je kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ponuda kojom se uz zadovoljavanje uvjeta propisanih javnim pozivom nudi najviši ponuđeni iznos, ravnateljica je iz dostavljene dokumentacija, a obzirom na činjenicu da je pristigla samo jedna ponuda, utvrdila da je iznos ponuđenog iznosa 260,00 EUR.

Obavijest o rezultatima biti će poslana RK EVENTS j.d.o.o., te će sa ponuditeljem biti sklopljen ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od tri dana od dana potpisa ugovora dostaviti dokaz o uplati cjelokupnog iznosa ponude. Iznos se uplaćuje na IBAN: HR1723400091853800000 Privredna banka Zagreb d.d.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 610-01/24-01-2

URBROJ: 2170-22-3-24-7

Kostrena, 25. lipnja 2024. godine

Ravnateljica

Belma Džomba