Pristupačnost mrežnih stranica

Izjava o pristupačnosti

Centar kulture Kostrena svoju službenu mrežnu stranicu www.ckk.hr nastoji učiniti pristupačnom korisnicima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća. Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na službenu mrežnu stranicu Centra kulture Kostrena www.ckk.hr.

Stupanj usklađenosti

Smatramo da je mrežna stranica www.ckk.hr u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102.

Ova izjava sastavljena je prema Predlošku izjave o pristupačnosti i zadnji put preispitana 19. veljače 2021. godine, sukladno Direktivi (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.) te Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/1523 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12.10.2018., str. 103.).

Točnost navoda u ovoj Izjavi utemeljena je na samoprocjeni.

Kontakt osoba: Borka Reljac, ravnateljica, borka.reljac@ckk.hr

Povratne informacije i podaci za kontakt

Povratne informacije koje će se koristiti za obavještavanje Povjerenika za informiranje o eventualnim neusklađenostima, te informacije i sadržaje isključene iz područja primjene Direktive, mogu se dobiti slanjem e-pošte na adresu ppi@pristupinfo.hr, putem internetskog kontakt obrasca, telefonski ili pisanim putem na adresi: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na e-adresu pristupacnost@pristupinfo.hr.