Odluka o poništenju javnog poziva za pružanje ugostiteljskih usluga

17. lipnja 2024. | Natječaji | Novosti

Na temelju članka 12. stavak 2. alineja 16. Statuta Centra kulture Kostrena od 28. listopada 2019. godine, izmjene KLASA: 007-01/23-01/1, URBROJ: 2170-22-3-23-4 od 2. veljače 2023. godine i URBROJ: 2170-22-3-23-6 od 18. svibnja 2023. godine, ravnateljica Centra kulture Kostrena dana 14. lipnja 2024. godine donosi

Odluku

Poništava se javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Kostrensko leto“ od 5. lipnja 2024. godine KLASA: 610-01/24-01/02, URBROJ: 2170-22-3-24-2 objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Centra kulture Kostrena i TZO Kostrena dana 6. lipnja 2024. godine s razlogom što na isti nije zaprimljena niti jedna ponuda.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 610-01/24-01-2
URBROJ: 2170-22-3-24-6
Kostrena, 14. lipnja 2024. godine

Ravnateljica

Belma Džomba