Oglas za administratora EU projekta “Stori po svoju”, odluka o odabiru

6. svibnja 2021. | Natječaji | Novosti

Na temelju članka 12. stavka 2. alineja 14. Statuta Centra kulture Kostrena i u suglasju s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Stori po svoju, kodni broj: UP.02.1.1.12.0050, ravnateljica Centra kulture Kostrena dana 6. svibnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU O ODABIRU

KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

VIŠI STRUČNI SURADNIK – Administrator projekta Stori po svoju

 

Za radno mjesto Viši stručni suradnik – administrator projekta Stori po svoju, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanje projekta (do 24 mjeseca), odabire se kandidatkinja Mia Mohorić Stipanić.

S imenovanom će se sklopiti ugovor o radu na period od 13. svibnja 2021. godine do 23. veljače 2023. godine uz obvezni probni rad u trajanju od 90 dana.

Radno mjesto je financirano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali  2014. – 2020., poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12) – projekt “Stori po svoju“.

Obrazloženje:

Na mrežnim stranicama Centra kulture Kostrena, Općine Kostrena te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 22. ožujka 2021. godine objavljen je oglas za radno mjesto Viši stručni suradnik – administrator projekta Stori po svoju, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanje projekta (do 24 mjeseca) uz obvezni probni rad u trajanju od 90 dana.

Zadnji dan prijave na oglas bio je 30. ožujak 2021. godine.

Dana 6. travnja 2021. godine pristupilo se otvaranju prijava te utvrdilo da je na predmetni oglas u roku pristiglo 20 (dvadeset) prijava, a 1 (jedna) je prijava pristigla van naznačenog roka. Od naznačenog broja 11 prijava je zadovoljilo formalne uvjete oglasa.

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete (opće i posebne) oglasa pozvani su na pisano testiranje (prethodnu provjeru znanja) putem mrežne stranice Centra kulture Kostrena www.ckk.hr i Općine Kostrena www.kostrena.hr. Testiranje se prvotno trebalo održati u srijedu, 14. travnja 2021. godine u 9 sati u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji. Kandidati koji bi ostvarili rezultat od 50% i više točnih odgovora na pisanom testiranju bili bi pozvani na razgovor i provjeru poznavanja rada na računalu u petak, 16. travnja 2021. godine u Narodnu čitaonicu u Kostreni Sv. Luciji.

Slijedom pogoršanja epidemiološke situacije i mjera koje su u to vrijeme stupile na snagu u Primorsko-goranskoj županiji, pisana provjera znanja odgođena je za četvrtak, 29. travnja o čemu su kandidati bili obavješteni elektroničkom poštom, a obavijest o odgodi objavljena je na mrežnoj stranici Centra kulture Kostrena www.ckk.hr i Općine Kostrena www.kostrena.hr.

Pisano testiranje održano je 29. travnja u 9 sati u Narodnoj čitaonici u Kostreni sv. Luciji. Pristupilo mu je 7 od 11 pozvanih kandidata. Po pregledu prijava utvrđeno je da jedan kandidat nije ostvario dovoljan broj bodova na pisanom dijelu. Ostali kandidati pozvani su na provjeru poznavanja rada na računalu i razgovor koji se održao u ponedjeljak, 3. svibnja 2021. godine u Narodnoj čitaonici u Kostreni sv. Luciji. Provjeri je pristupilo svih 6 kandidata koji su ostvarili prolaznost na pisanom dijelu testiranja.

Najveći broj bodova ostvarila je kandidatkinja Mia Mohorić Stipanić. Imenovana je dostavila uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te ovjerene preslike dokumenata dostavljenih uz prijavu na oglas.

 

 Kostrena, 6. svibnja 2021. godine

Ravnateljica

Borka Reljac